Familjeföretaget som gör Dina behov till Vårt mål

”För oss är alla anställda lika viktiga, vi vill att alla ska vara införstådda i våra rutiner och att du skall
känna dig trygg i din arbetsmiljö.
Därför vill vi att tydligheten i vår Policy ska vägleda, motivera och ge dig de förutsättningar du
behöver som anställd på Assistans Respecten.”