LÄNKAR

IFA arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. De flesta har kommuner som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. Många är också anställda i landsting.

Assistans Respecten AB är medlem sedan företagets bildning hos KFO. Genom denna arbetsgivarförening följer vi dom avtal och regler som upprättas. Genom KFO är vi också knutna till KP pension och försäkring där vi betalar in pension och försäkring till dig som är personlig assistent inom företaget.

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige.

 Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Pensionsvalet informerar dig om de olika valmöjligheterna och administrerar de val som du gör.