UTBILDNING

 

Utbildningar from 2011
2011
Väglednings seminarie IFA
2012
HLR
Inspirationspass och värdegrunder Niclas Timmerby
2013
Autism och Aspergerssyndrom – utmanande beteende Enigma
2014
Ergonomi, etik och bemötande Furuboda
Medicindelegation – läkemedelshantering
Arbetstidslagen KFO
Första hjälpen L-abc och hjärt och lungräddning samt
förevisning av hjärtstartare med teori och praktik
2015
LSS-lagstiftning om tystnadsplikt, dokumentation
Lex Sarah, Lex Maria KFO
Ergonomi, etik och bemötande Furuboda
Utmanande beteende Enigma
Friskvårdspengar till assistenterna 2015
Maxbeloppet under 2015 är 1450 kr/pers och år.