Personal


Styrelse

Johan Tell  

Styrelseledarmot

Eiwor Thell-Carlsson

 Styrelseordförande

Linda Karlsson: Styrelseledamot och verksamhetschef.

Har arbetat som Barn och ungdomspedagog

i Kristianstad kommun i över 20 år. 

Specialinriktning autism och autismliknande tillstånd

Jeanette Nilsson

Arbetsledare och Personlig assistent.