OM OSS

Assistans Respecten är ett assistansbolag med lång erfarenhet vars
ledning besitter mångårig kulturkompetens och arbetslivserfarenhet
inom stöd och service.
Assistans Respecten grundades 2003 av Eiwor Tell Karlsson med en
en övertygelse att hennes engagemang, kompetens och långa
erfarenhet skulle utgöra ett långsiktigt och stabilt val för den som har
rätt till personlig assistans.
Eiwors vision var att verksamheten skulle präglas av trygghet för
både kunder och assistenter varför det var viktigt att bygga en familjär
känsla. Givet denna vision var det betydelsefullt för Eiwor att båda
hennes barn tidigt var delaktiga i företaget och en del av
styrelsearbetet.
När Eiwor 2009 valde att lämna över verksamhetsansvaret till sin
dotter Linda Karlsson föreföll det naturligt för både kunder och
assistenter. Linda kom att ta över stafettpinnen med målsättningen att
följa i samma riktning som tidigare ”det lilla företaget som förvandlar
dina önskemål och behov till vårt mål”.
Eiwor är fortfarande aktiv inom företaget som styrelseordförande
och mentor och hennes son Johan Tell är fortsatt engagerad i
styrelsearbetet. Sedan 2014 har Linda delat rollen som
verksamhetschef med Jeanette Nilsson som även arbetar som
personlig assistent sedan 2003 hos en av företagets kunder.
Vi erbjuder Dig möjlighet att anlita oss som
arbetsgivare/assistansanordnare för Dina assistenter.Du kanske just
har beviljats personlig assistans eller har en önskan att byta till en
annan arbetsgivare.Vi finns där som det lilla familjära alternativet till
kommun, kooperativ eller egen arbetsgivare.
Asistans Respecten har tillstånd att bedriva enskild verksamhet med
personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd o service till vissa
funktionshindrade (LSS).

 

Målsättning

  1. Att förvandla Dina behov/önskemål till vår arbetsuppgift
  2. Att självklart samverka med Dina nätverk, grundade på respekt för Din integritet och självbestämmande
  3. Att stå för en humanistisk människosyn
  4.  Att ha ett personligt engagemang, ett etiskt förhållningssätt och ett professionellt bemötande
  5. Att en hög kompetens präglar hela verksamheten